Pánske módne značky a trendy

Náš e-mail

Náš e-mail

Na veľkosti tovarov sa pýtajte na: menstyle82@gmail.com
Náš štýl -Tvoj obchod
Online obchod pre mužov, pánske oblečenie, pánska móda a street wear
NOVINKY: - Získajte zľavu 5% z ceny tovaru. Viac v obchodných podmienkach.

Najštýlovejší pánsky e-shop roku 2015

*** Prihláste sa k odoberaniu noviniek a získajte informácie ako prvý o zľavách, nových produktoch a exkluzívnych ponukách.  ***

Zmluvné podmienky

Nárok na 5% zľavu z tovaru máte, ak

- objednáte tovar (2 ks tovaru) - získavate 1%
- objednáte tovar 2x a viac (neplatí na 1 objednávku) - získavate 1% ( pre stálych zákazníkov )
- objednáte tovar v deň svojich narodenín ( scan OP) - získavate 2% ( zaujíma nás len meno a dátum narodenia )
- ak urobíte veľkú reklamu nášmu e-shopu - získavate 1%

Celkovo môžete získať zľavu 5% z ceny tovaru + darček zadarmo
Neplatí pre akciový tovar, len v pôvodnej cene.

1 Oblasť platnosti a ponúkateľ

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky, ktoré vykonajú spotrebitelia prostredníctvom online-shopu MenStyle.
1.2  MenStyle je preverený online-shop.

2 Ukončenie zmluvy

2.1    Zobrazenia produktov v online-shope slúžia na odovzdanie obchodnej ponuky. Stlačením tlačidla [Objednať] odovzdáte záväznú obchodnú ponuku. Predaj našich produktov je realizovaný iba na vyžiadanie.
2.2    Vašu objednávku môžeme prijať odoslaním osobitného potvrdenia objednávky e-mailom alebo doručením tovaru v priebehu pár hodín. Potvrdenie obdržania objednávky prebieha prostredníctvom automatického e-mailu bezprostredne po odoslaní objednávky a nepredstavuje ešte prijatie objednávky.
2.3    Ak naše potvrdenie objednávky obsahuje písomné alebo tlačové chyby alebo ak je naše stanovenie ceny založené na technicky podmienenej chybe pri sprostredkovaní, sme oprávnení k napadnutiu platnosti. Už prijaté platby Vám budú okamžite vrátené.

3 Ceny

Ceny uvedené na stránkach s produktami obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ďalšie cenové zložky.

4 Poštovné náklady

4.1   Za doručenie vrámci objednávky zo zahraničia účtujeme 8,90 eur a Slovenska účtujeme 4,90 eur.

5 Dodacie podmienky a výhrada vlastného zásobovania

5.1    Doručenie je realizované na Slovensku prostredníctvom Slovenskej pošty či do sveta službou Expres Mail Servis ( EMS ).
5.2    Ak doručenie tovaru napriek trojnásobnému pokusu o doručenie zlyhá, máme právo odstúpiť od zmluvy. Príp. obdržané platby Vám budú okamžite vrátené.
5.3    Ak objednaný produkt nie je k dispozícii, pretože nám ho dodávateľ bez nášho zavinenia nedodal, môžeme odstúpiť od zmluvy. V takom prípade Vás budeme okamžite informovať a príp. Vám navrhneme doručenie porovnateľného produktu. Ak nie je k dispozícii porovnateľný produkt alebo ak si neželáte doručenie porovnateľného produktu, okamžite Vám vrátime príp. už od Vás obdržanú platbu.

6 Platobné podmienky

6.1    Platba je uskutočnená prostredníctvom bankového prevodu.
6.2    Faktúrovanú čiastku je potrebné uhradiť na náš účet hneď. Číslo účtu sa nachádza pri dokončení objednávky.

7 Výhrada vlastníctva

Tovar je až do úplného splatenia vlastníctvom dodávateľa. Založenie, prevedenie záruky, spracovanie alebo pretvorenie pred prechodom vlastníctva nie je bez nášho súhlasu dovolené.

Poučenie o odvolaní

Právo na odvolanie

Po 5 dňoch vrátane soboty, nedeľe bude objednávka po nezaplatení automaticky zrušená. Upozornenia o zaplatení tovaru vám budú chodiť 4 dni a po skočení 4 dňoch bude objednávka zrušená. Lehota začína plynúť obdržaním tohto poučenia v e-mailovej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi a tiež nie pred splnením našich informačných povinností ako aj našich povinností. Pre zachovanie odvolacej lehoty stačí včasné odoslanie odvolania alebo veci.

E-mail: menstyle82@gmail.com

Dôsledky odvolania

V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky (napr. úroky). Ak nám nemôžete poskytnúť naspäť, resp. vrátiť, prijatý výkon ako aj úžitok (napr. výhody z používania) alebo ho môžete vrátiť len čiastočne alebo iba v zhoršenom stave, musíte nám do tej miery poskytnúť príp. náhradu hodnoty. Za zhoršenie veci nám musíte poskytnúť náhradu hodnoty iba vtedy, ak k zhoršeniu došlo pri zaobchádzaní s vecou, ktoré prekračuje preskúšanie vlastností a spôsobu fungovania. Pod „Preskúšaním vlastností a spôsobu fungovania" sa rozumie testovanie a preskúšanie tovaru, ako je to možné a bežné v predajni.
Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte nepriniesli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté. Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 5 dní. Inak je objednávka stornovaná. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním prehlásenia o odvolaní alebo veci, pre nás ich prijatím.

Koniec poučenia o odvolaní

8.1    Bez toho, aby tým bolo obmedzené Vaše právo na odvolanie, Vás prosíme

-    o predchádzanie poškodeniu a znečisteniu tovaru, o nepranie výrobku a neodstraňovanie etikiet ako aj o to, aby ste nám tovar odoslali naspäť podľa možnosti v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. Ak už nemáte originálny obal, zabezpečte prosím vhodným obalom dostatočnú ochranu pred prípadnými poškodeniami počas transportu.
-    tovar prosím odošlite naspäť ako balík a uschovajte si doklad o doručení.
-    pred vrátením tovaru nám napíšte, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.

8.2    Ak uplatníte Vaše právo na odvolanie (pozri Poučenie o odvolaní), musíte niesť pravidelné náklady za spätnú zásielku, ak doručený tovar zodpovedá objednávke a ak cena vratanej veci neprekračuje čiastku 40 Eur alebo ak ste pri vyššej cene v čase odvolania ešte neposkytli protivýkon alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady.

8.3 V prípade, že si nedáte poradiť od predávajúceho, alebo vám predávajúci poradil inú veľkosť ako ste si sami zvolili, lebo ste si vybrali zlú veľkosť, čo vám nesadla reklamácia za tovar sa neprijíma.

8.4 V prípade že budete tovar reklamovať, alebo vám nesadla veľkosť, tovar sa musí vrátiť dodávateľovi.

9 Garancia

Uplatnenie záruky prebieha podľa zákonných ustanovení.

10 Ručenie

10.1    Vylučujeme naše ručenie za ľahko nedbanlivé porušovanie povinností, pokiaľ sa netýkajú zmluvne dôležitých povinností, škôd z poškodenia života, tela alebo zdravia alebo záruk alebo ak sú dotknuté nároky podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov.  Zmluvne dôležité povinnosti sú tie, ktorých splnenie vôbec umožňuje náležité naplnenie zmluvy a v ktorých splnenie môžete dúfať.

10.2    To isté platí pre porušovanie povinností našich pomocníkov pri plnení a zákonných zástupcov.

11 Záverečné ustanovenie

11.1    Tieto všeobecné používateľské podmienky upravujú zmluvný vzťah rozsiahlo a výhradne. Zmeny a doplnky si k nadobudnutiu platnosti vyžadujú písomnú formu. Toto platí i pre zrušenie tejto klauzuly o písomnej forme.

11.2    Ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neúčinné, ostáva zmluva v ostatných bodoch účinná. Namiesto neúčinných ustanovení platia príslušné zákonné predpisy.

11.3    Platí právo Slovenskej republiky za vylúčenia predpisov kúpneho práva.

11.4    Máte možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu v slovenskom jazyku.

12.5    Ak ste podnikateľ alebo nemáte všeobecné sídlo súdu na Slovensku alebo inom členskom štáte EÚ alebo ste Vaše bydlisko podľa platnosti týchto používateľských podmienok preložili do zahraničia alebo Vaše bydlisko alebo zvyčajné miesto zdržiavania sa v prípade vznesenia žaloby nie je známe, je výhradným miestom konania súdneho procesu sídlo MenStyle.

TOP KATEGÓRIE

MT-7-16-KeyLargo-EN.jpg

Tvoje výhody
* neplatíte v hotovosti, tovar priamo do vlastných rúk *

* rýchle doručenie zo Slovenska *

* zľavy *

* nový tovar každý deň *

* veľký výber značiek a nových exkluzívnych značiek *
MT-7-16-Lederjacken-EN.jpg

Metóda platenia
*** na bankový účet ***
mt2.png

Bezpečný nákup

pricemania_overeny_obchod_logo.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one